Όροι Χρήσης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να διεξαγάγετε την έρευνά σας στον δικτυακό τόπο www.Vitatester.com (εφεξής θα καλείται «Vitatester») πρέπει προηγουμένως να διαβάσετε προσεκτικά και, εφόσον συμφωνείτε, να αποδεχτείτε τους παρακάτω όρους χρήσης του Vitatester και τις συναφείς πληροφορίες στο σύνολό τους.

Το Vitatester αποτελεί ενδεικτική συλλογή πληροφοριών, οι οποίες αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.  Το Vitatester περιλαμβάνει ενδεικτικές πληροφορίες σχετικά με περισσότερα από 2.240 συμπτώματα (σωματικά, συμπεριφοράς, διάθεσης κ.α.), τα οποία μπορεί να προέρχονται από έλλειψη βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων. Ακολουθώντας προσεκτικά τις διαδικασίες των 4 βημάτων, μπορείτε ν’ αντλήσετε ενδεικτικές πληροφορίες ως προς το τι ίσως λείπει από τον οργανισμό σας, αλλά και σε ποιες τροφές και σε τι ποσότητες θα μπορούσε να υπάρχει. Τα στοιχεία των τροφών που μπορείτε να βρείτε στο Vitatester προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από την αρμόδια υπηρεσία (USDA) της κυβέρνησης των Η.Π.Α. Οι ημερήσιες συνιστώμενες δόσεις βασίζονται επίσης και στα στοιχεία της σχετικής κυβερνητικής λίστας της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Όπου αναφέρονται πρόσθετα, τροφές τοπικών παραγωγών (ανά χώρα) με αναλύσεις, τα στοιχεία τους προέρχονται από δικές τους ή κατ’ ανάθεσή τους μετρήσεις από ειδικά εργαστήρια. Τo Vitatester και οι συντελεστές του δεν φέρουν καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση σχετικά με την πληρότητα του περιεχομένου, την επικαιροποίηση και την ακριβή μεταφορά των πληροφοριών που αναρτώνται στο Vitatester.

Το Vitatester δεν αποτελεί ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται από τους επισκέπτες/χρήστες ως σύσταση ή συμβουλή οποιασδήποτε φύσης (π.χ. ιατρική ή άλλη) για τη αντιμετώπιση ή/και θεραπεία παθήσεων ή εν γένει θεμάτων υγείας.  Το Vitatester δίνει μόνον ενδείξεις για πιθανές ελλείψεις διατροφικών στοιχείων από τον οργανισμό και πληροφορίες για τις τροφές στις οποίες θα μπορούσαν να υπάρχουν.  Επειδή ορισμένες τροφές, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους, δεν είναι κατάλληλες για όλους και επειδή η λήψη βιταμινών/μετάλλων/ιχνοστοιχείων υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, συνιστάται στους επισκέπτες/χρήστες του Vitatester πάντοτε να συμβουλεύονται κάποιον ειδικευμένο επιστήμονα (γιατρό ή άλλον ειδικό σε θέματα υγείας) σχετικά με τα θέματα υγείας για τα οποία επιδιώκουν να αντλήσουν πληροφορίες και να ενημερωθούν από το Vitatester και οπωσδήποτε πριν αποφασίσουν να αρχίσουν την λήψη βιταμινών/μετάλλων/ιχνοστοιχείων.  Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες που παρέχονται στο Vitatester δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την γνωμάτευση γιατρού ή ειδικού σε θέματα υγείας. 

Για τη σωστή χρήση του σας συνιστούμε να διαβάσετε πολύ προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται ο δικτυακός τόπος Vitatester, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Το Vitatester, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ευθύνη του δικτυακού τόπου Vitatester, συνεργατών και συντελεστών του, ούτε των φυσικών ή νομικών προσώπων που παραθέτουν τις απόψεις τους σ’ αυτόν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του Vitatester.

Ο δικτυακός τόπος Vitatester σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή πληροφοριών και του περιεχομένου του, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου Vitatester, συμπεριλαμβανομένων λογότυπων, σχεδιαγραμμάτων, κειμένων, γραφικών και γενικά κάθε είδους αρχείων (με την χρηστική μορφή που εμφανίζονται) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Vitatester και των συντελεστών του και διέπεται από τις ελληνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

Απαγορεύεται από το νόμο, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά, του περιεχομένου του Vitatester χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Vitatester.

Κατ’ εξαίρεση, και με προσωπική ευθύνη του χρήστη για την πιστή τήρηση των παρόντων όρων χρήσης, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και αποθήκευση στοιχείων της ιστοσελίδας μας σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σαν γενική αρχή λειτουργίας δεν συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών κατά την διαδικασία πλοήγησης και διεξαγωγής έρευνας στο Vitatester, πλην εκείνων που κατ’ εξαίρεση οι επισκέπτες/χρήστες του Vitatester, οι οποίοι επιδιώκουν επικοινωνία (αλληλογραφία) με το Vitatester, μας παρέχουν οικειοθελώς (π.χ. ηλεκτρονικές διευθύνσεις). Σε τέτοιες περιπτώσεις η τήρηση σχετικού Αρχείου και η χρήση προσωπικών δεδομένων γίνεται πάντα με την προηγούμενη συγκατάθεση του υποκειμένου και μόνο για την αποστολή/λήψη έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και γενικά επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων ή όπου προβλέπεται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός τους χαρακτήρας.

Η διαχείριση και προστασία αυτών των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του Vitatester διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Ν. 2779/99, Π.Δ. 207 / 1998. Π.Δ. 79 / 2000 και άρθρο 8 Ν. 2819 / 2000), τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδ. 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Επιπλέον στη περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, το Vitatester δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του το Vitatester έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για τον σκοπό αυτόν, τυχόν αίτημα του θα πρέπει ν’ απευθύνεται εγγράφως προς την κα Βασιλική Ταμπακάκη, Post Restand, ταχυδρομείο Λαυρίου, 195 00 ΛΑΥΡΙΟ. τηλ. 22920 60174.

COOKIES

Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε cookies για τη στατιστική γνώση περιοχών οι οποίες θα θεωρηθούν χρήσιμες ή δημοφιλείς για λόγους marketing και μόνο.

IP ADDRESS

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP καταχωρείται από την ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τεχνικούς λόγους, για θέματα ασφαλείας και για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

LINKS ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ WEBSITES

Το Vitatester, περιλαμβάνει links προς άλλα ανεξάρτητα websites τα οποία δεν ελέγχει, και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τον τρόπο λειτουργίας τους ή την τήρηση των όρων Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων από αυτούς τους φορείς. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και πρέπει ν’ απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Δεν λαμβάνουμε προσωπικά στοιχεία από παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών χωρίς την έγκριση των γονέων τους.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού τόπου Vitatester οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από δικό σας δόλο ή αμέλεια, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρέμβετε στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Vitatester και τους συντελεστές του στην περίπτωση που υποχρεωθούν σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Εάν κάποιος όρος κριθεί αντίθετος προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.
Αρμόδια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Vitatester έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και δε μπορούν να αντικαταστήσουν τη γνωμάτευση ή την επίσκεψη σε γιατρό ή σε άλλον ειδικό της υγείας.
# Επιλεγμένα Συμπτώματα
Έχετε 0 Επιλεγμένα Συμπτώματα από 0 Κατηγορίες
OK
Συμπληρώστε το email σας